Lomba Sesorah HUT PGRI Kota Yogyakarta KE 75 Tahun 2020

0

PRANATA SAYEMBARA SESORAH

HUT  PGRI KE 75 KOTA YOGYAKARTA TH 2020

 

 • Pamupu sayembara para dwija ( guru ) TK,SD,SMP,SMA, SMK sederajad ing tlatah kota Yogyakarta, ingkang ndaftaraken dateng panitia sinartan serat katrangan saking kepala sekolah.
 • Dhumateng juwara I sesorah PGRI 2019,mboten kepareng nderek mupu sayembara.
 • Saben Cabang PGRI wajib ngentunaken minimal kalih pasarta, saget kakung menapa dene putri. Saget langkung saking kalih panyarta.
 • Pamupu sayembara damel teks sesorah piyambak lajeng pun kintun dateng panitia
 • Cengkorongan sesorah ngemot ;
  1. ( Pambuka, Guru ing mangsa Corona, PGRI, Penutup )
 • Wekdal sesorah winates 5 ngantos 8 menit
 • Busana ngagem kejawen gagarag ngayogyakarta.
 • Sesorah katindakaken kanthi VIRTUAL kanthi damel video piyambak. Videonipun mboten angsal dipun edit.
 • Panyarta ngintunaken video sesorah katutup tanggal 12 November 2020
 • Sesorah badhe kabiji dewan juri , 17 November 2020 wonten ing Kompleks Muhammadiyah Purwodiningratan
 • Ingkang dipun biji ( Patrap, Isi, Intonasi,Artikulasi )
 • Keputusan Yuri mutlak mboten saget kaonggreh-onggreh.
 • Kapendhet juwara I,II,III, harapan I lan II ( kajuwaran kakung putri dados setunggal)
 • Pendaftaran dipun tengga ngantos tanggal 5 November 2020 lumantar PGRI Cabang utawi dhumateng Panitia Ki Saridal ( 081390240812 )
 • Pengumuman kajuwaran sesarengan upacara HUT PGRI Kota Yogyakarta

 

Pranatan Pandamelipun  video

 • Video kadamel kanthi format MP4 utawi AVI
 • Vidio kadamel horizontal ( landscape )
 • Video saget nedahaken anggenipun angadi busana)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *